Prijímanie ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmony vo Zvolene

Požiadavky na prijatie pre šk. rok 2018/2019

Termíny zápisu  pre hudobný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:

do 15. septembra 2018

PO – ŠT: 12.00 hod. – 18.00 hod.

PI: 12.00 hod. – 16.00 hod.

Miesto zápisu: J. Jesenského 42, 9600 1 Zvolen

 

 

Prihlášky sú dostupné na  webovej stránke školy – sekcia ZUŠ – Zápis a zákonný zástupca  ich prinesie vyplnené so sebou na talentové skúšky.

Teraz máte jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa na niektorý z ponúkaných odborov našej ZUŠ pomocou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na linku nižšie:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=688#


K zápisu  je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa a 20 eur/zápisné.

PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.

riad. školy

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top