Prijímanie SUŠ

Prípravné kurzy SUŠ – NÁJDETE TU

Talentové skúšky SUŠ – NÁJDETE TU

Výsledky talentových skúšok SUŠ – NÁJDETE TU

Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2018/2019 je úspešné vykonanie talentovej skúšky! 

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky :

a) splnil podmienky prijímacieho konania – talentová skúška

b) získal základné vzdelanie – ukončil základnú školu

 

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľka školy:

Ing.arch. Edita Pavúrová, PhD., na t. č. 0905 068 872

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top