O škole SUŠ

O Súkromnej strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva PinkHarmony vo Zvolene 

Adresa: Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Jesenského 42, Zvolen, 960 01

Naša najmladšia škola funguje od 1. septembra 2012. Vznikla na základe vízie rozšíriť už fungujúci komplex škôl so zameraním na umenie a šport. V našich školách v rámci prípravy mladých umelcov funguje čulý a aktívny umelecký život. Predovšetkým žiaci konzervatória a žiaci našej ZUŠ vystupujú počas roka v rámci koncertnej a umeleckej produkcie na  mnohých vystúpeniach. Množstvo koncertov, divadelných predstavení nás podnietilo k tomu, aby sme rozšírili umelecké vzdelávanie o ponuku zameranú na scénické výtvarníctvo. Žiaci tejto školy majú možnosť získavať vzácne praktické skúsenosti pri realizácii spomenutých podujatí umeleckej verejnej produkcie. Veľkou výhodou je fungovanie Komorného divadla J. M. Pinku. Tu majú všetci naši žiaci priestor pripravovať sa na budúcu umeleckú prax – speváci, hudobníci, herci, tanečníci a…tak isto aj naši výtvarníci. Pripraviť scénu, dekorácie, masky a kostým im umožňuje využiť to, čo sa naučia priamo na scéne divadla.

DSC_0079

 

Žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva majú možnosť zamerať sa na scénickú kostýmovú tvorbu, propagačné výtvarníctvo, maskérsku tvorbu, scénickú dekoračnú tvorbu a reprodukčnú maľbu alebo tvorbu hračiek a dekoratívnych premetov. Pripravujeme žiakov na štúdium na vysokých školách so zameraním na výtvarnú oblasť. Okrem toho sa naši absolventi  budú vedieť uplatniť v širokej škále profesií, ktoré potrebujú výtvarne zdatného,  zručného a aj zanieteného mladého človeka. Môže to byť reklamná agentúra, vlastná prax, práca v propagačných oddeleniach, práca v divadle a mnohé ďalšie. Škola je obohatená v porovnaní so školami všeobecného vzdelania o získavanie a rozvoj  praktických schopností a zručností, ktoré sú využiteľné v praxi,  a to je dôležité i pri aktivitách, ktorými žiaci a budúci absolventi budú vedieť usmerňovať komplexne svoje ďalšie fungovanie. Už teraz máme šikovných žiakov v počítačovej grafike, kresbe, maľbe, šití kostýmov, účesovej tvorbe alebo šikovné fotografky. Veríme, že vedieť fotiť, ušiť kostým, navrhnúť vizitku, plagát ….budú vedieť určite využiť. Mať v ruke remeslo je našim vkladom do ich terajšieho i budúceho vzdelávania.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top