Spolupráca SK

DJGT Zvolen

Divadlo Jozefa Gregora – Tajovského (DJGT) vo Zvolene vzniklo v roku 1949 ako Stredoslovenské divadlo. V súčasnosti je jeho zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. DJGT pôsobí ako profesionálne činoherné divadlo so širokým repertoárovým záberom. Uvádza svetové i domáce tituly, klasiku i súčasnú tvorbu.

Žiaci Súkromného konzervatória Pink Harmony sa ako hostia niekoľkokrát ročne predstavujú divákom DJGT so svojimi inscenáciami, absolventskými predstaveniami či koncertmi.

 KKĽŠ Zvolen

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň a je metodickým, poradenským a konzultačným pracoviskom verejných knižníc Banskobystrického kraja. Ponúka výpožičné služby, čitáreň, študovňu, oddelenie spoločenskovednej a umelecko-vednej literatúry a hudobnú poslucháreň, on-line katalógy..

Súkromné konzervatórium Pink Harmony pravidelne spolupracuje s KKĽŠ pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí či umeleckých programov.

 

 Štátna opera Banská Bystrica

 Štátna opera v Banskej Bystrici patrí medzi významné slovenské divadelné súbory. Inscenuje operné, operetné, muzikálové, baletné a koncertné diela na domácej pôde ako aj v zahraničí.  Sprostredkováva diela zahraničných aj slovenských autorov.

Súkromné konzervatórium Pink Harmony intenzívne spolupracuje so sólistami i členmi orchestra ŠO v Banskej Bystrici.

 

ŠVK Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je univerzálna vedecká knižnica sídliaca v Banskej Bystrici. Pôsobí ako jediná vedecká knižnica v regióne Stredného Slovenska.

Žiaci a pedagógovia Súkromného konzervatória pravidelne účinkujú na podujatiach organizovaných ŠVK (napr. Sviatok hudby)

 

 

 

 

 Mesto Zvolen

 Súkromné konzervatórium spolupracuje s mestom Zvolen pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí.

 

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici (skr. AU) so sídlom v Banskej Bystrici je verejná vysoká škola. AU ponúka umelecké vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Súkromné konzervatórium Pink Harmony pripravuje žiakov na štúdium na AU, naši žiaci sa zúčastňujú podujatí AU (predstavenia, workshopy, festivaly), spolupracujeme s pedagógmi AU

 

 

 

 

 

 

 

Stred TV

Stred TV – Stredisko odborného vzdelávania a praxe pre audiovíziu a multimédiá, ktoré úzko spolupracuje so Školami športu a umenia PinkHarmony, rozvíja odborné kompetencie študentov v oblasti audiovízie, filmu, hereckej tvorby, športu, hudby, tanca, maskérskej, kostýmovej a scénickej tvorby. Tvorbu a príspevky prinášajú mladí ľudia, žiaci Konzervatória, Gymnázia a ZUŠ. Výroba sa realizuje v rámci stredoškolskej odbornej výučby, praxe a umeleckých predmetov- moderovanie, práca pred kamerou a s mikrofónom.

www.stred.tv

 

 

 

 

 

 

Mascott s r.o.

Mascott je kultúrno a produkčno-eventová agentúra. Pracovný team agentúry je voľným spojením skupiny profesionálov z niekoľkých oblastí s dlhoročnými skúsenosťami. Dlhodobo spolupracujú s renomovanými slovenskými a českými umelcami, organizujú projekty, pripravujú firemné i spoločenské eventy, spoločenské, umelecké, zábavné a vzdelávacie akcie, detské programy, vernisáže, výstavy, módne prehliadky ap. Asi najznámejším je podujatie FUBABY –  Festival umenia Banská Bystrica.

Súčasťou FUBABY  sú aj predstavenia a vystúpenia žiakov nášho konzervatória.

 

 

 

 

SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na starostlivosť o životné prostredie, rozvoj environmentalistiky, uplatňovanie nástrojov environmentálnej politiky, zabezpečovanie prístupu k informáciám o životnom prostredí, environmentálnej informatiky, poradenstva, informovanosti, environmentálnej výchovy a vzdelávania, starostlivosti o krajinu. SAŽP každoročne organizuje celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Zelený svet.

Súkromné konzervatórium Pink Harmony pravidelne pripravuje umelecký program na slávnostné vyhodnotenie súťaže Zelený svet

 

Spolupracujeme aj :  s organizáciou UNICEF, s Domom kultúry Zvolen, Základnými školami vo Zvolene, s obcou Slaská, s obcou Sása, s obcou Pliešovce, s obcou Dobrá Niva a ďalšími

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top