Školné SK

Pre všetkých záujemcov o štúdium na našich školách sme schválili výšku školného: Konzervatórium – 45,- €/á 1 mesiac, individuálne štúdium 60,- €/á 1 mesiac.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top