Školné SK

Pre všetkých záujemcov o štúdium na našich školách otvárame 19.februára prípravné kurzy a zároveň sme schválili výšku školného pre šk. rok 2016/2017:

Konzervatórium – 45,- €/á 1 mesiac, individuálne štúdium 60,- €/á 1 mesiac.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top